Lantbruk/studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök på olika tema som energi, lantbruk och entreprenörskap.
Lyngby Gård är ett lantbruk med växtodling på c:a 500 ha. Här odlas i huvudsak potatis, morötter och spannmål. Maskinparken är modern och den senaste tekniken används i maskiner, bevattning och torkanläggning.
Gården har även uthyrning av stallar för slaktsvinsproduktion,vindkraft, uthyrning av bostäder.
Lyngby Gård drivs gemensamt med Nygård som har mjölkproduktion och köttproduktion.

För frågor Kontakta oss